Former students

2019

Dr. Florian Käfer     Disputation_Flo

2018

Dr. Li Liu      Disputation_Li_Liu
Dr. Ling Peng      Ling-Peng defense

2017

Dr. Amanda Pineda

IMG_2847

Dr. Paul Pineda IMG_2376

2016

Dr. Hui Wang Disp Hui

2015

Dr. Yinfeng Shi Shi (2)
Dr. Fangyao Liu Fangyao defense
Dr. Holger Pletsch _JMD9821

2014

Dr. Shaohua Jiang shaohua phd

2008 - 2012: Marburg

Seema_group_Marburg

 

Dr. Yi Zhang 2012
Dr. Jan Seuring 2012
Dr. Christian Brandl 2012
Dr. Claudia Mattheis 2012
Dr. Fei Chen 2011
Dr. Pimpu Kumar 2010
Dr. Norman Grabe 2010
Dr. Carten Sinkel 2010
Dr. Liqun Ren 2008

Universität Bayreuth -